Trefwoord:


Oplopende schuld dga

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen van

Lees meer..

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken

Lees meer..

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen

Lees meer..

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement. De staatssecretaris heeft in februari 2018

Lees meer..

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan 24 maanden. Bij

Lees meer..

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge btw-tarief, terwijl voor gedrukte boeken, kranten en tijdschriften het lage tarief geldt. De Europese

Lees meer..

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang

Lees meer..

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet rekening worden gehouden met een no-deal Brexit. Het vertrek uit de EU heeft tot gevolg dat het VK

Lees meer..

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts gedeeltelijk in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. De Europese btw-richtlijn biedt de lidstaten de

Lees meer..

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten. In een brief aan

Lees meer..

Minimumloon per 1 januari 2019

Gepubliceerd: 3 maanden geleden (2018-10-29)

Bedragen minimumloon 2019

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2019.

Per 1 januari 2019

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per maand, week en dag

Leeftijd                        Per maand     Per week     Per dag

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2019)

22 jaar en ouder     € 1.615,80     € 372,90     € 74,58

21 jaar                     € 1.373,45     € 316,95     € 63,39

20 jaar                     € 1.131,05     € 261,05     € 52,21

19 jaar                     €    888,70     € 205,10     € 41,02

18 jaar                     €    767,50     € 177,15     € 35,43

17 jaar                     €    638,25     € 147,30     € 29,46

16 jaar                     €    557,45     € 128,65     € 25,73

15 jaar                     €    484,75     € 111,85     € 22,37

Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.


Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2019)

36 uur                                             € 10,36 € 8,81 € 7,26 € 5,70 € 4,93 € 4,10 € 3,58 € 3,11

38 uur                                             €   9,82 € 8,35 € 6,87 € 5,40 € 4,67 € 3,88 € 3,39 € 2,95

40 uur                                             €   9,33 € 7,93 € 6,53 € 5,13 € 4,43 € 3,69 € 3,22 € 2,80

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.


Bron: www.rijksoverheid.nl

Copyright adminta.nl - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Algemene Voorwaarden - Realisatie door Skytz Winschoten