Diensten

Financiële administratie

Maar weinig (startende) ondernemers zijn blij met de verplichte financiële administratie die zij moeten voeren.

Of het nu gaat om een kleine eenmanszaak of grote vennootschap, beiden hebben ze verplichte zaken die zij moeten opgeven aan de belastingdienst met betrekking tot de financiële administratie. Nu het toch verplicht moet, kunt u er dan ook maar beter voor zorgen dat het goed gebeurd. Wij willen dit graag voor u verzorgen. Wij boeken uw administratie in op de manier die we met u hebben afgesproken. U kunt zelfs de facturatie door ons uit laten voeren. U geeft exact door wat er gefactureerd moet worden en wij zorgen ervoor dat uw klant de volgende dag de factuur op de mat heeft liggen.

Elke maand of na elk kwartaal krijgt u van de Belastingdienst een uitnodiging om een aangifte omzetbelasting in te dienen. Deze aangifte komt voort uit de administratie die reeds daarvoor is ingeboekt. De uitkomst van de aangifte wordt door ons berekend en tevens door ons verzonden naar de Belastingdienst. Vervolgens laten wij u weten wat u moet betalen c.q. terug kunt vorderen van de Belastingdienst. Desgewenst krijgt u van ons per maand of per kwartaal een resultatenoverzicht. Instellingen zoals banken kunnen hiermee direct beoordelen hoe het bedrijf er voor staat, bijvoorbeeld bij de beoordeling van kredietaanvragen.

Salarisadministratie

Indien u personeel in dienst heeft bent u verplicht om een personeelsadministratie te voeren. U kunt dit uiteraard aan ons toevertrouwen. Wij melden u aan bij de Belastingdienst als werkgever wanneer u voor het eerst personeel in dienst neemt en helpen wij u bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst voor uw werknemers. Daarnaast zorgen wij voor de maandelijkse verwerking van de salarisstrookjes en de loonaangifte. Daarnaast letten wij o.a. op juiste naleving van de bij u van toepassing zijnde CAO.

Jaarrekening

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming. Het bevat de balans per 31 december, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beide. De jaarrekening dient zo te zijn opgesteld dat deze de gebruiker van de jaarrekening voldoende inzicht geeft in het vermogen en resultaat van de onderneming. Een voorbeeld van een gebruiker van de jaarrekening is bijvoorbeeld de eigenaar, de Belastingdienst of de bank.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen zoals een BV en NV. De winst wordt vastgesteld op basis van de regerende fiscale wetgeving alsmede fiscale beginselen en kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming.

Inkomstenbelasting

Wij verzorgen de aangifte voor zowel de particulier en de IB-ondernemer. Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting.

Advisering en ondersteuning

Als uw administratie eenmaal is geboekt wilt u natuurlijk graag weten hoe uw onderneming ervoor staat. Is de omzet gestegen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? Welke kosten zijn gedaald of toegenomen en waarom? Moet er geïnvesteerd worden en zo ja, is dit mogelijk? Dit zijn voorbeelden van vragen die wij voor u kunnen beantwoorden. Dit alles in samenspraak met u.

Startende ondernemers

Heeft u een uniek product of idee of wilt u gewoonweg voor u zelf beginnen dan zijn wij u graag van dienst. Wij helpen u met het aanmelden bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en overige instanties. Indien u een krediet of lening nodig bent om investeringen te kunnen doen dan kunnen wij u helpen d.m.v. het opstellen van een ondernemingsplan.

Copyright adminta.nl - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Algemene Voorwaarden - Realisatie door OnlineBouwers

Appen met ons? Klik hieronder om te beginnen+316 209 274 79 img 1